PROTEST DOTYCZĄCY CEN CIEPŁA

ZAWIADOMIENIE o deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków
6 września 2022
LUSTRACJA DZIAŁALNOŚCI
1 lutego 2023

Z uwagi na projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (UD 423) wprowadzający cenę za 1GJ wyższą od obecnej o ponad 150% tj. z 41,51 zł netto/GJ do 103,82 zł netto/GJ Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” wystąpiła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Premiera RP, Posłów RP i Związków Rewizyjnych z protestem. Poniżej umieszczamy jego treść.