INFORMACJA O ZMIANIE TARYFY DLA CIEPŁA

LUSTRACJA DZIAŁALNOŚCI
1 lutego 2023
OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZMIAN CEN WODY
15 lutego 2023

Z dniem 13.01.2023 r. nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła. Poniżej umieszczamy pismo z Tauron.