KONTAKT

Spółdzielnia Mieszkaniowa
"ŚRODULA"

ul. B. Prusa 1
41-219 Sosnowiec

Centrala

32 363-22-70
32 363-22-71

Godziny pracy spółdzielni

Dział Administracji:
  • 700 - 1700
  • 700 - 1500
Mistrz i konserwatorzy:
  • 700 - 1500
Pozostałe działy i Zarząd spółdzielni
  • 700 - 1700
  • 700 - 1500
  • 700 - 1300
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
KRS: 0000113726; REGON: 003599960: NIP: 644-051-32-73

Formularz kontaktowy


Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kontakt do poszczególnych działów

Pogotowie awaryjne spółdzieli
Telefony alarmowe
32 360-37-96
602-245-631

Pogotowie pracuje po godzinach pracy spółdzielni oraz całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.
Sekretariat
sekretariat@smsrodula.pl

Magdalena Gierat
referent ds. kancelarii i sekretariatu
32 363-22-80
32 363-22-71
Dział administracji
administracja@smsrodula.pl

Mariola Ślęzak
kierownik działu
32 363-22-88

Anida Hermanowicz
inspektor w dziale administracji
32 363-22-88

Anna Mazur
inspektor w dziale administracji
32 363-22-88
Dział techniczny i eksploatacji
techniczny@smsrodula.pl

Mariusz Rogoziński
kierownik działu
32 363-22-83

Maciej Rejdak
z-ca kierownika działu
32 363-22-85
zamówienia publiczne

Jadwiga Rasała
inspektor w dziale technicznym i eksploatacji
32 363-22-84

Jerzy Socha
specjalista ds.obsługi technicznej i eksploatacji
32 363-22-86
wodomierze

Katarzyna Nocuń
inspektor w dziale technicznym i eksploatacji
32 363-22-84
stolarka okienna

Dariusz Domagała
mistrz
32 363-22-87

Agata Podgórni
inspektor w dziale technicznym i eksploatacji

Andrzej Ciosek
inspektor nadzoru
32 363-22-83

Magdalena Markowicz
starszy referent w dziale technicznym i eksploatacji
32 363-22-83 rozliczanie kosztów ciepła i wody

Sebastian Lubomski
inspektor nadzoru
32 363-22-84

Dział księgowości czynszów
Halina Marzec
specjalista w dziale księgowości
32 363-22-75

Katarzyna Borzyszkowska
inspektor w dziale księgowości
32 363-22-75
Dział księgowości finansowej
ksiegowosc@smsrodula.pl

Justyna Błaszkiewicz
Główny księgowy
32 363-22-72

Sławomira Rusek
specjalista w dziale księgowości
32 363-22-73

Renata Ludwiszewska
specjalista w dziale księgowości
32 363-22-73

Agnieszka Micińska
referent w dziale księgowości
32 363-22-73
Dział księgowości wkładów mieszkaniowych
Grażyna Trela
specjalista w dziale księgowości
32 363-22-74
rozliczenia wkładów mieszkaniowych
Dział mieszkaniowy i lokali użytkowych
majastolarska@smsrodula.pl

Maja Stolarska
Kierownik działu mieszkaniowego i lokali użytkowych
32 363-22-78

Aleksandra Halama-Kaczor
Inspektor w dziale mieszkaniowym i lokali użytkowych
32 363-22-78

Dział kadr i spraw samorządowych
Anna Domagała
specjalista ds.pracowniczych i organizacyjnych
32 363-22-79

Małgorzata Parandowska
inspektor ds.samorządowych
32 363-22-79

Zobacz gdzie się znajduje nasza spółdzielnia.