Palenie papierosów

Opłaty za używanie lokali mieszkalnych
14 grudnia 2012
Powszechna samoobrona ludności
5 czerwca 2015

Przypominamy , iż zgodnie z „Regulaminem porządku domowego i współżycia mieszkańców w nieruchomościach zarządzanych przez S.M. ŚRODULA”

§ 12 1.

W częściach wspólnych budynków (np. klatkach schodowych, korytarzach, hollach i korytarzach piwnicznych itp.) oraz na terenie nieruchomości zabronione jest: a. spożywanie napojów alkoholowych, środków odurzających
b. palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych,
c. gromadzenie się osób zakłócających spokój i porządek.