smsrodula

15 kwietnia 2021

PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE REGULACJI HYDRAULICZNEJ INSTALACJI C.O. PO TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW MIESZKALNYCH PRZY UL. MATEJKI 45-51 I WYSPIAŃSKIEGO 73-75

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” w Sosnowcu, ul. B. Prusa 1 tel. 32 363 22 70    fax 32 363 22 71 O G Ł A […]
30 marca 2021

Facebook/Linked In/Instagram   Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik […]
25 marca 2021

OGŁOSZENIE

wyników przetargu nieograniczonego na wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych zlokalizowanych w Sosnowcu (41-219) przy ul. Matejki 45 – 51 oraz przy ul. Wyspiańskiego 73-75 wraz z demontażem, […]
11 marca 2021

MODUŁ I-AS (e-czynsze)

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2021r Spółdzielnia Mieszkaniowa „Środula” udostępnia dla lokatorów moduł I-AS (e-czynsze). Moduł ten umożliwia podgląd: składników naliczeń czynszowych, dane lokalu, kartotekę naliczeń […]
11 marca 2021

OGŁOSZENIE WYNIKI

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E dot.  przetargu nieograniczonego na wykonanie prac związanych              z  koszeniem   terenów   zielonych   (trawników)   wraz     […]
22 lutego 2021

ZMIANA TARYFY DLA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

OGŁOSZENIE Zgodnie z decyzją nr GL.RZT.070.2.5.2019 zatwierdzoną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 23.01.2020r. Sosnowieckie  Wodociągi S.A. ogłosiło nową taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w […]
3 września 2020

OGŁOSZENIE

                         Sosnowiec, dnia  02.09.2020r.          Stanowczo prosimy o zaprzestanie szkodliwej i uciążliwej aktywności jaką jest wyrzucanie gruzu i odpadów poremontowych     (w tym paneli podłogowych)  w […]
15 maja 2020

OGŁOSZENIE

O G Ł O S Z E N I E W związku z powszechnym obowiązkiem podjęcia działań zapobiegawczych rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 i w trosce  o […]
30 marca 2020

OGŁOSZENIE

20 marca 2020

WAŻNE OGŁOSZENIE !

Sosnowiec, 18.03.2020 r Szanowni Państwo! W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego, zaleceniami instytucji państwowych i w trosce o Państwa zdrowie Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” informuje […]
11 marca 2020

LUSTRACJA DZIAŁALNOŚCI

Lustracja pełna działalności Spółdzielni Mieszkaniowej  „Środula” za lata 2016-2018. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Środula” informuje, że: Zgodnie z art. 91 – 93 ustawy Prawo spółdzielcze Spółdzielnia została […]
1 lipca 2019

WOLNY TEREN POD DZIERŻAWĘ

Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Środula”  41 – 219 Sosnowiec, ul. Prusa 1    ogłasza że posiada w dyspozycji  wolny  teren  pod  działalność  parkingową   przy  ul. Prusa   w   Sosnowcu: […]
27 maja 2019

SZLABAN NA TERENIE SPÓŁDZIELNI

Informujemy, że od dnia  27.05.2019r. przy wjeździe na teren spółdzielni zamontowany został szlaban automatyczny, który uruchamia się za pomocą domofonu ( słupek po lewej stronie).
17 stycznia 2019

OGŁOSZENIE

PISMO POLICJA
7 stycznia 2019

SEGREGACJA ŚMIECI 2019 r.

              Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2019 r. na terenie miasta Sosnowiec obowiązywać będzie nowy system segregacji odpadów komunalnych tj.: papier (kolor niebieski) metale i tworzywa […]