SEGREGACJA ŚMIECI 2019 r.

Ogłoszenie
10 grudnia 2015
OGŁOSZENIE
17 stycznia 2019

              Uprzejmie informujemy, że od stycznia 2019 r. na terenie miasta Sosnowiec obowiązywać będzie nowy system segregacji odpadów komunalnych tj.:

  1. papier (kolor niebieski)
  2. metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)
  3. szkło (kolor zielony)
  4. biodegradowalne (kolor brązowy)
  5. odpady zmieszane (kolor czarny)

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sosnowiec wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do zbierania odpadów w sposób selektywny czyli do ich segregowania.

W przypadku stwierdzenia, iż niedopełniony został obowiązek  w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek przyjąć je jako zmieszane odpady komunalne. Konsekwencją niedopełnienia obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów będzie wydanie przez Urząd Miejski decyzji administracyjnej naliczającej wyższą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób nieselektywny.